INHOUD

 back to top


   

DE HIER EN NU MEDITATIE

 

Het doel van dit boekje is een korte handleiding te verschaffen, vooral aan wie weinig ervaring heeft met meditatie. Deze tekst gaat over een eenvoudige techniek die ons toelaat ons van het lijden te verlossen. Vermits deze tekst voor het grote publiek bedoeld is en we er iedereen voordeel uit willen laten halen, zullen enkel eenvoudige termen en concepten gehanteerd worden. Gezien het beperkte bestek van deze tekst, zullen we ons niet in de standpunten van religies of gedachtestrekkingen verdiepen, noch zullen we bespreken of iets goed of slecht is. We zullen het veeleer hebben over hoe een meditatiemethode het lijden snel en gemakkelijk kan verminderen.

 

Mediteren betekent niet gedurende uren en uren met de benen gekruist zitten, of iets moeilijks, inspannends of ingewikkelds doen. Noch is mediteren gereserveerd voor monniken of toegewijde beoefenaars. Mediteren is gemakkelijk en voor iedereen toegankelijk.

 

Waarom mediteren sommigen? Om de innerlijke vrede te vinden? Om een eind te maken aan hun zielsangst en lijden? Om hun hart en gedrag te verbeteren? Om wijsheid te ontwikkelen? Om de Waarheid te vinden? Om te genezen? Om spiritueel te evolueren? Om de verlichting te bereiken? Of het doel nu iets simpels is zoals een eind maken aan mentale problemen en lichamelijke ziektes, of iets gesofisticeerds zoals de verlichting bereiken, dit boekje is de eerste stap in de richting van dat doel.

 

Wie verschillende meditatiemethodes bestudeert, kan niet anders dan erkennen dat onze wijze voorvaderen de ware oorzaak van het lijden ontdekt hebben. Deze ontdekking bracht hen ertoe talrijke meditatiemethodes te ontwikkelen die bijna exclusief gericht zijn op het elimineren van het menselijke lijden. De “oorzaak” van dit lijden is onze “geest”, de geest die voortdurend rondspringt, onophoudelijk taterend, rusteloos en onverbiddelijk, zelfs in onze slaap:

 

·            Ze herhaalt voortdurend lastige gedachten uit het verleden.

·            Ze verdiept zich in zorgen, angsten en dromen betreffende de toekomst.

·            Ze kwelt ons met opinies en standpunten die het product zijn van de menselijke samenleving en die ons controleren en gevangen houden, zowel op mentaal als psychologisch vlak.

·            Ze wijdt zich met overgave aan het vellen van oordelen, analyseren, beledigen, discuteren, en het construeren van beelden en emoties vol geweld, haat, jaloezie, enzovoort.

·            Ze veroorzaakt ook ziektes en pijn in het fysieke lichaam doordat ze voortdurend haar schadelijke, chaotische gedachten aan de cellen doorgeeft.

 

Nu dan, wat doen de meditatietechnieken met deze “geest”? Als we ze nader bestuderen, zien we dat het hoofddoel van de meeste technieken het “vastbinden” van deze “geest” is. Op deze manier vermijden ze dat de geest in alle mogelijke richtingen rondspringt, en elimineren ze de ongecontroleerde negatieve gedachten en hun schadelijke gevolgen. Het wijdverspreid gezegde in de Oosterse meditatie is: “Hou de geest waar het lichaam is”.

 

De mensheid heeft die meditatietechnieken gedurende de laatste 5.000 jaar druk toegepast en een weelde aan kostbare kennis opgebouwd op dit vlak. Wat de meeste meditatietechnieken doen is de geest tot het punt brengen waar ze stopt, waar volledige stilte heerst, geen gedachten meer plaatsvinden en er ook geen bewustzijn meer is van hoe gedachten plaatsvinden, ofwel voorkomen de technieken dat gedachten ontstaan.

 

Wie de “Hier en nu” meditatie beoefent, komt veel sneller en gemakkelijker tot de initiële “stilte” dan met andere methodes. Deze methode, echter, is meer een aanvulling dan een vervanging van de andere technieken. Hierdoor kan ze de beoefenaar helpen sneller vooruitgang te boeken in de andere meditatietechnieken.

 

Doordat de “Hier en nu” meditatie zo simpel is en zozeer op andere basismethodes gelijkt, hebben sommige meditatiemeesters ze afgewimpeld als “kinderspel”. Gelukkig zijn er enkele meesters met een open en bewuste geest die de echte waarde van deze methode ingezien hebben, anders zou ze voor altijd verloren gegaan zijn.

 

Waarin verschilt de “Hier en nu” meditatie van al haar voorgangers? Hoewel het doel nog steeds hetzelfde is, is de manier waarop de “Hier en nu” meditatie omgaat met de geest volledig het tegenovergestelde van alle vorige methodes. Ze probeert zelfs niet eens met de “geest” te vechten. Om deze methode goed te begrijpen en te kunnen analyseren, is het eerst nodig de verschillende stappen te bekijken.

 

 back to top

 

DE “HIER EN NU” MEDITATIETECHNIEK

 

Deze meditatietechniek mag om het even wanneer, om het even waar en in om het even welke houding beoefend worden. Probeer wel een zo comfortabel en relax mogelijke houding aan te nemen. (Noch de lotushouding noch de mudra handsignalen zijn nodig.) Noot: de verschillende niveaus hebben enkel nut op praktisch vlak en beduiden geenszins het spiritueel niveau dat iemand bereikt heeft.

Opgelet:

·        Voor wie het Chakrasysteem beoefend heeft: Vermits het doel van de “Hier en nu” methode de diepe stilte en volledige afwezigheid van gedachten is, moet je de spieren van je voorhoofd en rond je ogen ontspannen. Vermijd je te concentreren op de Chakra van het Derde Oog (Chakra 6) wanneer je de “Hier en nu” meditatie beoefent.

·        Voor wie ervaring heeft met andere disciplines, vooral zij die allerlei soorten energie gebruiken: Velen onder jullie, doordat ze gewoon zijn energieën of frequenties in hun lichaam te voelen of verschillende “visies” te hebben tijdens de meditatie, hebben gevraagd waarom ze tijdens de “Hier en nu” meditatie niets “gezien” of “gevoeld” hebben. Welnu, het doel van “Hier en nu” is de volledige afwezigheid van de geest, wat dan ook betekent dat als je de techniek correct toepast, je ook niet verlangt of verwacht iets te “zien” of te “voelen”. Bovendien legt de traditionele meditatie legt de nadruk op volledige waakzaamheid. De “Hier en nu” methode legt echter de nadruk op volledige “inactiviteit”, de afwezigheid van actie, wat inhoudt dat men ook niet vecht om alert te blijven. Het ideaal is de staat waarin men half wakker is en half in slaap (minh minh, yểu yểu), in het eerste niveau van de meditatie. (In het tweede niveau, als het doel Contemplatie en/of de Geest der Ware Wijsheid is, open je gewoon je ogen volledig en stel je ze scherp, en behoud je deze stilte terwijl je volledig waakzaam bent.)

 

back to top

 

NIVEAU EEN

 

Stap 1: Adem traag in door je neus. Adem traag uit door je mond en voel tezelfdertijd hoe een golf van rust over heel je lichaam loopt, van kop tot teen. Je kunt zowel je ogen sluiten als ze open houden en wazig staren, maar concentreer ze nergens op.

 

Stap 2: Zeg aan de geest, “Het lichaam is hier,” en wees je ervan bewust, besef dat de geest zich in de regio van het hart plaatst.

 

Laat je gaan en ontspan je, met de geest vrij van gedachten en nergens op geconcentreerd. Ontspan vooral alle spieren rond je ogen en voorhoofd, of je ogen nu open of dicht zijn. Besef nu en dan dat de geest in de regio van het hart rust.

 

Blijf in die gedachteloze en ongeconcentreerde staat gedurende minimum één en maximum 30 minuten. Je kunt je ogen sluiten als je langer dan een minuut mediteert. Beginnelingen mediteren in het begin beter niet langer dan 30 minuten.

 

Als de geest begint af te dwalen, herinner hem er gewoon stilletjes aan dat “Het lichaam is hier” en laat hem opnieuw naar de vorige plaats terugkeren, waarna je je onmiddellijk opnieuw laat gaan en je lichaam en geest ontspant.

 

Stap 3: Adem traag en diep in. Terwijl je traag uitademt, open je je ogen en stel je ze volledig scherp. Als je wilt, kun je je lichaam uitrekken terwijl je de sessie beëindigt. (Als je de sessie wilt voortzetten met een contemplatiemethode, dan kun je, nadat je opnieuw volledig scherpgesteld hebt, de stilte bewaren terwijl je volledig waakzaam blijft. Dit kun je zo lang volhouden als je wilt en is een manier om de Geest der Wijsheid te ontwikkelen.)

Deze meditatie mag je zo vaak beoefenen als je wilt. We stellen voor dat je gedurende de dag ten minste drie sessies van een minuut doet en een langere sessie (zo lang mogelijk). Als je geest van het actieve soort is en voortdurend tussen verschillende plaatsen in tijd en ruimte heen en weer springt, probeer dan vaker en langer te oefenen.

Als je volhoudend oefent, zul je geleidelijk aan zien dat je deze staat van unie tussen lichaam en geest kunt behouden, zelfs tijdens je andere dagdagelijkse activiteiten (zie Niveau 2). Men denkt dat de meest verlichte wijze meesters voortdurend in die staat zijn. Ons hoofddoel is altijd in het heden te leven, met de geest onder controle, en de stilte en gelijkmoedigheid te behouden temidden de beproevingen van het leven. Als je eenmaal geleerd hebt de diepe stilte te bereiken, kun je jezelf er gedurende de dag zo vaak mogelijk aan herinneren eens diep in te ademen en te zeggen “Het lichaam is hier” en gedurende 30 seconden in de stilte te verblijven. Probeer daarna, terwijl je naar je gewone activiteiten terugkeert, de “geest” zo lang mogelijk in de zone van het hart te houden.

Enkel nadat je Niveau 1 genoeg beoefend hebt om op bevel in de “Hier en nu” staat te komen en de diepe stilte een redelijke tijd te behouden, zou je naar Niveau 2 mogen overstappen. Denk eraan: wie te snel vooruit wil gaan, kan het succes belemmeren.

 

 back to top

SPECIALE EIGENSCHAPPEN VAN DE “HIER EN NU” MEDITATIE

1.    ONBELEMMERD: Terwijl andere meditatiemethodes de geest gebruiken om hemzelf in bedwang te houden, geeft je met de “Hier en nu” meditatie enkel in het begin aan je geest het bevel om op een bepaalde plek te gaan rusten en laat je je dan volledig gaan en blijf je in een staat van inactiviteit, zonder je te concentreren of ergens op te letten, zonder belemmeringen te creëren en zonder aan contemplatie te doen.

back to top

2. BEWEGING versus STILTE: In vergelijking met de meditatiemethodes van het contemplatieve of “bewustzijn” soort, waarin men zijn gedachten, beweging of ademhaling “bekijkt” of er “bewust van is”, doet de “Hier en nu” methode het tegenovergestelde: in plaats van je geest of lichaam in actie te bekijken, ben je je er met de “Hier en nu” methode af en toe vaag van bewust dat je geest in diepe stilte op de aangeduide plaats rust (zie Niveau 2).

back to top

3.    TIJD: Als de instructies correct nageleefd worden, kan je deze diepe stilte snel ervaren (in enkele minuten of dagen). Je kunt ze zelfs behouden tijdens de dagdagelijkse activiteiten. Zo kun je het inwendige lijden, pijnlijke emoties en geweld om het even wanneer onder controle brengen en neutraliseren.

back to top

4.    EENVOUDIG DOORGEEFBAAR: De “Hier en nu” methode is eenvoudig en gemakkelijk, vergt weinig tijd en training, geen geldinvestering en geen instructeur. Ze is zo eenvoudig dat om het even wie ze op zijn eentje kan beoefenen. Als je deze techniek eenmaal meester bent, kan je ze zelfs aan anderen leren in een mum van tijd.

back to top

5.    DOELTREFFEND: Als het aanvankelijke doel van mediteren de diepe stilte is, dan is de “Hier en nu” meditatie zeker een uiterst doeltreffend middel, want de meeste beoefenaars ervaren die stilte al na een paar sessies. (Door de beperkte lengte van deze tekst kunnen we hier niet ingaan op de meer gesofisticeerde en diepe doelstellingen van de “Hier en nu” meditatie.)

back to top

6.   COMPATIBEL: Deze tekst stelt de zaken ook helder voor. Dankzij deze helderheid kun je dan met gemak een passende discipline uitkiezen of zelf een onafhankelijk pad bewandelen, zonder lid te hoeven worden van een bepaalde traditie. Deze tekst is neutraal en aanvullend, waardoor hij compatibel is met alle andere spirituele tradities en religies. Kortom, als je al de vrede gevonden hebt in de traditie of het geloofssysteem van jouw keuze, kan deze tekst je toch nog steeds helpen er sneller in vooruit te komen.

Je kunt onmogelijk hopen dat er vrede heerst in de wereld als je zelf niet de innerlijke vrede bereikt hebt. Deze tekst zal je niet enkel deze innerlijke vrede bezorgen, maar je ook helpen medelijden en gelijkmoedigheid te ontwikkelen, en je toelaten gecentreerd te blijven en je niet te laten beïnvloeden door alle problemen van het leven die je voortdurend omringen.

back to top

OVER DE “HIER EN NU” METHODE

Normaal gezien, als je je aandacht ergens op vestigt, is het je denkende geest die die actie dirigeert. Eigenlijk leidt en dirigeert deze denkende geest bijna al onze dagelijkse acties en gedachten. Hij kan niet stil en in vrede zijn. Het allereerste doel van vele meditatiemethodes is deze denkende geest te kalmeren of tot rust te brengen. Het is echter ironisch dat vele meditatietechnieken deze geest manipuleren om zichzelf tot stilte te brengen, door hem zelf de hele procedure te laten leiden. Vele technieken gebruiken ook de “bewustzijnsmethode”, waarbij ze opnieuw deze denkende geest gebruiken om gedachten, acties en zintuiglijke gewaarwordingen te vermijden (dwz., het bewustzijn dat men eet, kauwt, wandelt, bepaalde gedachten heeft, enzovoort). De “Hier en nu” meditatie doet echter het tegenovergestelde omdat ze niet met die geest “worstelt”. In het beginnersniveau zit de denkende geest op een aangeduide plek, zonder te denken en zonder zich ergens op te concentreren. In de hogere niveaus voert het hogere Ik, samen met de Ware geest (de geest van de stilte), de dagelijkse activiteiten uit terwijl het zich voortdurend bewust is van de diepe stilte.

Wat is “Hier en nu”? Het betekent letterlijk “hier” en “nu”. Het is het resultaat van “de geest bij het lichaam te houden” en van de afwezigheid van gedachten. De geest staat stil, zonder te denken, zonder naar het verleden te lopen of naar de toekomst te springen. “Lichaam” en “geest” worden Een. Het is “de plaats” waar het fysieke lichaam is, gecombineerd met “het moment” tussen verleden en toekomst. Men gelooft dat veel van de geheimen van het leven in deze unie te vinden zijn.

Een van de oorzaken van ziektes en de vroegtijdige ouderdom is deze: iedere cel bevat de “Hier en nu” levenskracht die ze bewaart en vernieuwt, met een automatische neiging naar een staat van gezondheid. Deze kracht wordt echter voortdurend gehinderd door de chaotische informatie die van de denkende geest afkomstig is. Dit creëert een gunstige voedingsbodem voor ziektes en vroegtijdige ouderdom.

Men denkt dat de ziektes en problemen van de fysieke, mentale, emotionele en spirituele lichamen grotendeels afkomstig zijn van de informatie betreffende het verleden, de verwachte toekomst en andere locaties. Bijvoorbeeld, iemand kan weerkerende spierpijn hebben ten gevolge van een oud verkeersongeval, ook al zijn de spieren en zenuwen al lang genezen. Of een kankertumor wordt chirurgisch verwijderd maar de nieuwe cellen worden op hun beurt ook kankercellen. Dit is omdat er niets gedaan is om het pad dat informatie over voorbije wonden of kanker naar de cellen brengt, te blokkeren of af te snijden. Het is via de “leegte” in het “Hier en nu” moment dat het lichaam het oude pad waarlangs de informatie circuleert, afsnijdt en ervoor zorgt dat zulke informatie de nieuwe, gezonde cellen niet meer bereikt.

Het is ook gedurende het “Hier en nu” moment dat de denkende geest volledig getemd is, leeg, in een toestand van vrede en gelijkmoedigheid. Niet meer dan 30 seconden tot 5 minuten van dit “huidig moment” kunnen talrijke functies in het menselijk lichaam en zijn psyche herstellen en redden.

De meesten onder ons zien in dat deze denkende geest niet noodzakelijk het ware “Ik” is dat in ieder van ons schuilt. Zeggen we soms niet dat we ergens niet aan willen denken maar dat onze geest er toch maar over blijft praten? Of discuteren we soms niet met onze geest? Wie of wat is dat ware “Ik” in ons?

Je hebt misschien opgemerkt dat in de “Hier en nu” meditatie, “iemand” zacht een specifieke plaats aanduidt waar de denkende geest moet gaan rusten en zwijgen. Dit is de eerste keer dat de denkende geest een bewust bevel krijgt van ons ware “Ik”. Eindelijk spreekt de “baas” en neemt hij het roer over. Dit is de belangrijkste eigenschap van de “Hier en nu” methode. Deze “iemand” van binnenin wordt plotseling uit zijn slaap gewekt en beveelt de denkende geest naar een bepaalde plek te gaan en daar stil te zijn. Dat hogere Ik bezit veel wijsheid en potentieel. Hoewel het reeds van nature uit vriendelijk, zacht en medelijdend is, is het op het hoogtepunt van zijn krachten wanneer het volledig ontwaakt is. Er bestaan vele namen voor: het hogere Ik, het Boeddha-Ik, het God-Ik, de Ziel, de Geest, enzovoort. Wat gebeurt er nu wanneer de denkende geest het bevel opvolgt en stilletjes gaat rusten, gelukkig, gedachteloos en vredig?

Wanneer “lichaam”, “geest” en “hart” als het ware op één lijn komen te liggen, komen ze in verbinding te staan met andere energiebronnen. Het is dan, in dat moment van volledige afwezigheid van gedachten, dat de ware heling plaatsvindt, dat onze geest en ons hart zich heel zachtjes vullen met helderheid en vrede. In deze “leegte,” in andere woorden, in deze absolute afwezigheid van gedachten, van de behoefte om de dingen te kennen via onze gewone geest, in deze unie kunnen we de geest op om het even welke zieke, pijnlijke plaats van het fysieke lichaam plaatsen en die zo spontaan laten genezen.

back to top

VERANDEREN VAN PERSPECTIEF

Zoals in het begin gezegd, het hoofddoel van deze tekst is het lijden te verminderen. Daarom is het, behalve de “Hier en nu” techniek toe te passen, ook nodig onze visie van de gebeurtenissen in ons leven zodanig te veranderen dat we ons lijden efficiënt kunnen te boven komen.

De volgende perspectieven en denkwijzen zijn geselecteerd omdat ze ons kunnen helpen ons van het lijden te verlossen. Je zult dan ook geen enkele gedachte vinden die ons gevangen houdt in het lijden, hoe diep verankerd die gedachte ook moge zijn in het traditionele waardesysteem. We zullen ook niet bespreken of iets goed of slecht is; gebruik gewoon datgene wat je aanspreekt en je bevrijdt, en gooi het overboord wanneer je lijden voorbij is of het je niet meer aanstaat. Indien er tussen de volgende passages delen zijn die je onaangenaam vindt of die je niet bevrijden, negeer ze gewoon. Als ze je niet aanspreken, is het omdat ze niet bedoeld zijn voor jou en dan hoef je er ook geen aandacht aan te besteden.

Wil je een passage toepassen op jouw situatie, herhaal dan gewoon voor jezelf het corresponderende hoofdthema, zet het uit je hoofd en begin onmiddellijk de “Hier en nu” meditatie, en hoe dieper de stilte, hoe beter.

back to top

1.  DE KNAGENDE GEEST

“Op een dag maakte mijn moeder zich onterecht boos op mij. Sedertdien, telkens ik met iemand over dat incident praat, voel ik dezelfde pijn opnieuw en moet ik huilen. Zelfs wanneer er niemand rond mij is om het aan te vertellen, herinner en “herleef” ik het voorval, de woorden en de gevoelens, en huil ik uiteindelijk toch weer alsof het opnieuw aan het gebeuren is. Op twee weken tijd ben ik erin geslaagd niet minder dan 18 keer de pijn te herleven en te huilen! Als dit denkpatroon bij mij blijft voor de rest van mijn leven, wie weet hoe vaak deze pijn en dit huilen zich nog zullen herhalen. Eigenlijk heeft mijn moeder zich uiteindelijk maar één keer boos gemaakt op mij.”

 

“Toen ze jonger waren, heeft haar man een affaire gehad met iemand. Achteraf had hij er spijt van en werd hij een goede, trouwe en zeer liefdevolle echtgenoot. Zij bleef zich het oude verhaal echter herinneren en gedurende de volledige 40 jaar dat ze getrouwd zijn geweest, voelde zich slecht en huilde ze. Na zijn dood, bleef haar geest haar aan die oude affaire herinneren iedere keer dat ze zijn graf bezocht... De mensen zien haar vaak naast zijn graf zitten en zeggen dat ze hem de schuld geeft en huilt zoals toen hij nog leefde.”

back to top

2.  “MOETEN” EN “ZOU MOETEN”

“Een man MOET zus en zo zijn, kinderen MOETEN …, ik MOET …, jij MOET …, zij MOETEN …, wij MOETEN …, God MOET… dit en dat …” “In feite, ZOU jij…, ZOU ik… ZOU zij het zo MOETEN gedaan hebben...”

“Ik heb eens gedurende een enkele dag opzettelijk geteld hoe vaak mijn geest de woorden MOETEN en ZOU MOETEN gebruikt en zo heb ik ontdekt hoezeer ik mijzelf en de anderen gevangen houd. Ik heb mij toen de vraag gesteld of deze ideeën, opinies, en standpunten wel echt van mij waren, ofwel of het niet mogelijk is dat anderen die in mijn hoofd hebben gestopt en dat ik ze dan aan mijn nakomelingen doorgegeven heb. Onbewust creëerde dit slavernij voor generaties en generaties. Het hoofddoel nu is mij van alle lijden te bevrijden. Vandaar dat iedere opinie die mij en/of de anderen bindt en lijden veroorzaakt eens serieus onderzocht dient te worden om te zien of ze nog wel verder gebruikt wordt of niet.”

 

“Meester, mijn broer zegt mij de hele dag onterecht dat ik dit MOET doen, dat ik dat ZOU MOETEN doen... Toen U mij verbood te discuteren, mijn standpunt uit te leggen of mij te verdedigen, stoorde dat mij heel erg. Mijn geest blijft maar discuteren, verdedigen... Meester, vertel mij alstublieft waarom ik vindt dat ik mijn standpunt niet mag uitleggen aan mijn broer.”

 

De Meester glimlacht zachtjes: “Dat is om je de kans te geven te beseffen hoe turbulent je geest is. Je voortdurende noodzaak en wens je te verdedigen IS een vorm van innerlijk geweld. Wanneer je broer de woorden MOET en ZOU MOETEN gebruikt, vooral als ze ook subtiel laten doorschijnen dat er iets fout is met jou, is dat een nog grotere vorm van geweld, want dan is je broer onbewust met je aan het worstelen of je aan het aanvallen. Je kunt enkel de innerlijke vrede vinden wanneer je die drang niet meer voelt om uit te leggen, te verdedigen, te discuteren, of je af te vragen...”

back to top

3.  WENSEN EN BEHOEFTEN

Wanneer ik iets WIL dat ik niet kan krijgen, of wanneer ik WIL dat de anderen iets doen of niet doen, maar mijn wil wordt niet gedaan, dan lijd ik omdat mijn geest blijft klagen over die “onvoltooide” wensen. Toen heeft iemand mij eens gezegd dat ik mij moest afvragen: “WIL ik dit, of heb ik het NODIG?” Als het antwoord is dat ik het NODIG heb, dan moet ik mij afvragen: “Als ik het niet krijg, zal ik ervan doodgaan? Indien ja, dan is het iets dat ik NODIG heb. Indien nee, dan is het iets dat ik WIL. Bijgevolg, een goeie manier om mij van het lijden te verlossen is dat iets niet meer te WILLEN!”

back to top

4.  HET VERLEDEN EN DE TOEKOMST

“Er was eens een vrouw die honger en armoede had doorstaan in het verleden en er daardoor heel bang van was. Op een dag zat ze voor een uitbundige maaltijd en herinnerde ze zich haar vroegere ervaringen. Ze werd bang dat zo een situatie zich misschien zou kunnen herhalen in de toekomst... Terwijl zulke gedachten haar bezig hielden, koelde haar eten af en toen ze uiteindelijk probeerde te eten, was het niet lekker meer...”

 

“Ik was het soort dat alles zou opofferen en alles uitstellen in het heden om aan de toekomst te bouwen voor mijzelf en mijn familie. Toen ik die “toekomst” dan bereikte, keek ik terug en had ik spijt, want ik besefte dat de jonge jaren van mijn kinderen al lang voorbij waren, dat mijn vrouw haar jeugd verloren was, en dat mijn eigen gezondheid mij niet meer toeliet een actief, passioneel en meningvol familieleven te lijden. Het “heden” dat ik vergeten was, is het verleden geworden...”

 

“Mijn moeder lijdt altijd omwille van iets dat al gebeurd is in het verleden. Mijn vader maakt zich altijd zorgen om iets dat nog niet gebeurd is in de toekomst. Ze zijn blijkbaar vergeten te leven in het heden. Misschien zou mijn moeder niet meer lijden als ze op een of andere manier zou kunnen teruggaan naar... het verleden om er iets te veranderen. En misschien zou mijn vader minder lijden als hij zou begrijpen dat al zijn zorgen niets veranderen aan het feit of iets nu wel of niet gebeurt in de toekomst. In feite, of hij zich nu zorgen maakt of niet, het resultaat zal hetzelfde zijn, want zich ergens zorgen over maken heeft enkel invloed op de persoon die zich zorgen maakt.”

back to top

5.  GELOVEN IN KARMA

“Ik geloof in karma (oorzaak en gevolg). Zodus, wanneer iemand mij financieel schade berokkent, in plaats van te lijden en te lijden, beschouw ik het als een opluchting, want ik heb een oude schuld van een vorig leven afgelost. Mijn hart vult zich met geluk en ik voel mij lichter naarmate mijn schuldenlast lichter wordt. Ik pas dezelfde houding toe ten overstaan van zij die mij kwaad berokkenen of slecht behandelen...”

 back to top

6.  DE MENSELIJKE RELATIES

“Ik geloof niet in karma. Voor mij is de wereld een gigantisch podium waarop iedereen zijn rol zowel acteert als schrijft. Voor we geboren worden, kiezen we onze rol en vragen we aan de anderen om belangrijke tegenrollen te spelen, zoals onze ouders, partners, kinderen, vijanden, dierbaren, enzovoort. Het hoofddoel op dit podium is ervaringen opdoen en spiritueel te evolueren; we leren vergiffenis, medelijden, onvoorwaardelijke liefde, slavernij en vrijheid, lijden en geluk, enzovoort. Ik dank dus oprecht iedereen, of hun rol in mijn leven nu goed of slecht is, vol liefde of vol haat. Ik toon ook respect voor zij die een mindere of zwakkere positie hebben in mijn leven, zoals mijn kinderen, studenten, jongere broers of zusters, enzovoort, want ik weet dat ze zeker niet minder zijn dan ik.”

 back to top

7.  WAT IS DE LES?

“Ik geloof dat alle gebeurtenissen in mijn leven lessen zijn die mij moeten helpen spiritueel te evolueren. Iedere keer dat ik daarom voor een uitdaging of teleurstelling kom te staan, in plaats van toe te laten dat mijn geest de schuld geeft aan hemel en aarde, vraag ik mij af: Welke les kan ik leren uit deze situatie?”

 

“Ik denk dat alle gebeurtenissen in deze wereld “denkbeeldig en voorbijgaand” zijn. Het lijkt alsof de meeste van die lessen mij willen wakker maken en helpen de essentie te begrijpen van het denkbeeldige en voorbijgaande. Ze helpen mij om niet meer gehecht te zijn aan dingen waar ik mij ooit heel sterk aan vastklampte of die ik heel belangrijk achtte in mijn leven. Als ik bijvoorbeeld teveel belang hecht aan geld, dan zouden mijn lessen bestaan uit financiële mislukkingen of verlies, keer op keer. Ben ik geobsedeerd ben door emotionele, romantische of liefdesrelaties, dan kan het zijn dat ik een lange reeks mislukte relaties heb of dierbare personen verlies. Deze lessen zullen zich herhalen totdat ik begrijp dat de onderwerpen van mijn gehechtheid denkbeeldig en voorbijgaand zijn. Alle problemen zullen dan automatisch verdwijnen, en mijn hart zal zich vullen met innerlijke vrede, diepe stilte en gelijkmoedigheid.”

 back to top
 

8.  OORDELEN OVER GOED, KWAAD, HEILIG, SLECHT

“Leren onderscheid maken tussen goed en slecht, heilig en kwaad, betekent niet leren die dingen in anderen te herkennen, maar zelf leren sommige ongewenste dingen niet te doen. Zolang iemand in staat is de anderen te beoordelen, kan hij ook zichzelf beoordelen, en dit zijn allebei vormen van slavernij die lijden veroorzaken.”

 

“De gewoontes die de meeste problemen veroorzaken voor de geest, zijn het oordelen en beschuldigen. Ik heb eens geprobeerd gedurende een volledige dag geen enkel oordeel te vellen en geen enkele beschuldiging te uiten. Toen pas heb ik beseft dat mijn geest voortdurend oordeelt en beschuldigt...”

 

“Mijn gewone geest kan onmogelijk het mysterie en de wijsheid van het Universum doorgronden en begrijpen waarom er goed en slecht bestaat, heilig en kwaad, noch kan ik gewoonweg de menselijke definities hiervan aanvaarden. Daarom wil ik mij ervan weerhouden de anderen te beschuldigen of te beoordelen.”

 back to top

9.  GELUK EN LIJDEN

Een discipel vroeg zijn meester: “Waarom doet iedereen mij kwaad en laten ze mij lijden – waarom brengt niemand mij geluk?” De oude meester antwoordde: “Niemand kan ons lijden noch geluk brengen. Enkel wij kunnen dat doen voor onszelf.” De discipel was verbaasd: “Het is toch duidelijk hoe slecht die persoon mij behandelt. Hoe kan dat mijn lijden NIET veroorzaken?” De meester schreef traag in het zand: “Het is niet wat er gebeurt met ons, maar veeleer hoe we reageren op wat er gebeurt. Misschien zou je je geest nog eens moeten ondervragen.”

 back to top

10. DE ANDEREN VERANDEREN

Een vrouw vroeg haar psycholoog hoe ze haar man kon veranderen. De psycholoog antwoordde droevig: “Het spijt me, mevrouw, ik kan dat niet. Ik kan enkel tonen hoe iemand “zichzelf kan veranderen.” Vele vrouwen denken dat als ze eenmaal getrouwd zijn, ze hun man beetje bij beetje zullen veranderen. Vele mannen denken hetzelfde betreffende hun vrouw. Ik denk niet dat ik ooit iemand gezien heb die iemand anders echt kan veranderen.”

 back to top

11. DE ROLLEN OMKEREN

“Gisteravond zag ik een ter dood veroordeelde op het tv-journaal. Ze zeiden dat hij vele afgrijselijke misdaden had begaan. Ik vroeg mij enkel af: “Indien ik in precies dezelfde omstandigheden geboren en opgegroeid was, had ik kunnen vermijden gelijkaardige misdaden te begaan? En als ik in zijn plaats was, hoe zou ik me nu voelen?”

 back to top

12. VERGIFFENIS

“Meester, ik lijd zoveel omdat mijn ouders wreed zijn, mijn vrouw mij verlaten heeft, mijn broers mij verraden hebben, mijn vrienden mij geruïneerd hebben... Wat moet ik doen?” De meester antwoordde: “Ga, mediteer en vergeef hen allen.” Enkele dagen later kwam de discipel terug. “Ik heb de taak van vergiffenis volbracht. Een zwaar gewicht is van me weggevallen, meester. Het is voorbij!” De meester schudde zijn hoofd: “Nog niet. Ga naar huis en mediteer. Open je hart en bemin hen.” De discipel krabde zich achter de oren: “Het was al moeilijk genoeg om hen te vergeven... Nu wilt u dat ik hen... bemin? Tja, ik veronderstel dat ik het maar zal doen.” Een week later kwam de discipel opgewekt terug en schepte hij ermee op dat hij zijn taak had volbracht en iedereen beminde die hem eerder pijn had gedaan. De meester knikte: “Goed! Keer nu terug en mediteer. Wees waarderend en dankbaar. Als ze hun rol niet gespeeld hadden, zou je deze kans niet gehad hebben om spiritueel te evolueren.”

 

De discipel kwam nogmaals blij terug en vertelde hoe hij had geleerd die mensen te waarderen omdat ze hem de kans hadden gegeven om te leren vergeven. De meester glimlachte: “Dan moet je terug naar huis gaan en mediteren. Ze hebben hun rol correct en goed gespeeld – waarom zou je hen dan moeten vergeven?”

 back to top

13. ZELFMEDELIJDEN

“Ik heb dit opgemerkt: van alle gedachten die pijn kunnen brengen, is zelfmedelijden degene die de sterkste pijnlijke emoties kan oproepen. Als ik die dus wil voelen, dan hoef ik enkel te denken in de trant van: “Wat ben ik toch ongelukkig! Ik heb de ene tegenslag na de andere! Hoe kon die persoon mij toch zulke wrede dingen zeggen om mij pijn te doen, om mij zo slecht te doen voelen? God is toch zo oneerlijk met mij! Mijn liefdeleven en familieleven liggen volledig overhoop. Ik heb toch zo’n medelijden met mijzelf omdat ik zulke wreedheden moet doorstaan, enzovoort.”

 back to top

14. DE PIJN VAN DE SCHEIDING

“Een persoon kwam in mijn leven binnen omdat dat zo bedoeld was, net zoals het ook zo bedoeld was wanneer die persoon uit mijn leven wegging. Toen mijn geliefde met iemand anders trouwde, besefte ik plots dat het bestaan van liefde niet afhangt van iemands lichamelijke aanwezigheid, noch van tijd en ruimte. Niemand kan mij ervan weerhouden van die persoon te houden in zijn/haar afwezigheid, en vice versa. Als ik de pijn van de scheiding gevoeld heb, dan was dat omdat ik de fysieke afwezigheid verkeerdelijk met het einde van de liefde identificeerde. Of ik leed omdat ik terugdacht aan iemands aanwezigheid in het verleden of dacht aan zijn/haar afwezigheid in de toekomst. Wanneer mijn geest niet aan die afwezigheid denkt of naar die aanwezigheid verlangt, voel ik veel minder lijden.”

 

“Een verhouding komt nooit echt ten einde. Ze verandert enkel van vorm. De scheiding door de dood betekent enkel dat de verhouding nu zowel in de zichtbare als onzichtbare wereld bestaat. De scheiding in leven betekent enkel dat de verhouding nu afstand, ruimte of sommige andere barrières overtreft. Zelfs de mentale of emotionele scheiding betekent niet het einde van een verhouding; het betekent enkel dat de relatie veranderd is van een “liefhebbende” in een “niet liefhebbende”, van een “sprekende” naar een “niet-verbaal communicerende”, of van een “intense” naar een “ongevoelige” relatie. De menselijke verhouding bestaat eeuwig, doorheen alle levens, voortdurend veranderend van vorm.”

 back to top

15. GELOVEN IN HET UNIVERSUM

“Op het eerste gezicht kunnen de menselijke maatschappij en het Universum chaotisch lijken. Van dichtbij bekeken, echter, lijkt het alsof er een duidelijke orde is in de chaos. Het verloop van iemands leven kan ook wankel en doelloos lijken, maar als men het aandachtig bekijkt, verschijnt er een wonderlijke schikking... Toen ik realiseerde dat er een universele wet werkzaam is die intelligenter is dan ik, een soort universele wet die het ritme van alle ups en downs manifesteert en mij uiteindelijk leidt naar om het even waar ik moet toekomen, voelde ik meer veiligheid, meer vrede.”

 back to top
 

16. DE MAATSTAF VAN HET SUCCES, DE VERDIENSTEN EN HET ONGELUK

“Iemand vroeg mij ooit wat succes en verdiensten zijn. Ik dacht: ik ben succes. Dat betekent dat ik vol verdienste ben. Ik had zonder ophouden gevochten, ik had alles opgegeven om roem, rijkdom en status te bereiken. Toen verloor ik alles en dacht ik dat ik de mislukking was en niets dan tegenslagen had. Wanneer dezelfde persoon mij opnieuw zag, ditmaal lijdend, vroeg die: “Men zegt altijd dat roem, rijkdom, status en talent “vergankelijk” en “voorbijgaand” zijn. Waarom gebruiken we die vergankelijke zaken dan als maatstaf, als standaard van ons succes, van onze mislukkingen, verdiensten en tegenslagen, en lijden we dan omwille van die maatstaf of standaard?”

 back to top

17. HET JUK VAN DE RELIGIE

Vraag: “Ik ben geboren en opgevoed in een Mormonenfamilie. Eenmaal volwassen voelde ik de noodzaak op spiritueel vlak verder te zoeken, verder dan wat ik beschouwde als de grenzen van mijn religie. Mijn familie was daar heel boos om, dus uiteindelijk ben ik moeten verhuizen om de druk op iedereen te verminderen. Nochtans, hoewel mijn lichaam die religieuze grenzen al overschreden heeft, is mijn hart nog steeds ongerust; ik voel mij niet vrij van die grenzen. Wat moet ik doen?”

 

Antwoord: “De Waarheid en de Bevrijding zijn binnenin ons hart, anderen kunnen die niet zien. Het spirituele pad is altijd heel persoonlijk en stil. Je kunt de “Hier en nu” techniek gebruiken om jezelf te vinden zonder je los te hoeven rukken van om het even welke religie. Denk er bovendien aan dat het misschien geen toeval is dat je in een bepaalde religie geboren en opgevoed bent.”

 back to top

18. HET JUK VAN ANDERMANS OPINIE

“Meester, ik voel mij toch zo gekwetst wanneer iemand een slechte of verkeerde opinie heeft van mij. Wat moet ik doen?”

 

“Ten eerste moet je drie zaken begrijpen:

 

Een, respecteer de vrijheid van mening van de anderen en die van jezelf, en weet dat de twee niet verbonden zijn met elkaar.

 

Twee, weet dat wanneer iemand een opinie vormt, hij die baseert op zijn eigen criteria, achtergrond, normen en standpunten. Hij kon dus tot geen andere conclusie komen.

 

Drie, het is niet nodig zijn opinie te veranderen. Het is ook niet nodig jezelf te verdedigen.”

De meester pauzeerde en glimlachte. “Nadat je deze drie zaken begrepen hebt, moet je de “stilte” opzoeken om dat pijnlijke gevoel te neutraliseren. Weet je waarom? Omdat louter begrijpen een kwestie van de geest is, maar echt begrijpen moet je met je hart doen.

 

Besef echter dat andermans kritiek nooit even beperkend en pijnlijk is als je eigen innerlijke kritiek. De herinnering aan momenten van weekheid of voorbije mislukkingen kan je voor de rest van je leven folteren. Als je ze met mededogen onderzoekt, zul je zien dat je onder de gegeven condities en omstandigheden op geen enkele andere wijze had kunnen handelen. Je moet mededogen hebben voor jezelf alvorens je mededogen kunt hebben voor de anderen.”

Betreffende het eerste antwoord zei een andere meester: “Dit is goed, maar het ontwijkt blijkbaar het belangrijkste probleem. We zijn GEKWETST omdat we wilden dat de anderen iets anders dachten, dat ze een andere opinie hadden. Het is deze WENS die onze pijn veroorzaakt – niet de opinie van de anderen op zich. We moeten ons dan afvragen: waarom wilden wij dat? Waarom hadden we “noodzaak” aan die bepaalde opinie? Wat vertelt die gehechtheid ons over onszelf?”

 back to top

19. ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

“Ik heb een zwakbegaafd kind en dat doet mij veel pijn. Is het omdat ik in mijn vorige levens zoveel slecht karma gecreëerd heb dat ik nu op deze wijze gestraft word?”

 

“Als je denkt dat het omwille van karma is, waarom doet het je nog pijn? We kunnen echter niet alle mysteries van het Universum en de wil van de Hemel doorgronden, en daarom kunnen we niet zeker zijn dat het omwille van karma is. Om ons te helpen sneller vooruit te komen op spiritueel vlak of ons de kans te geven Onvoorwaardelijke Liefde te leren, zijn er soms Heiligen of Hogere Wezens die ervoor kiezen de rol van een zwakbegaafde persoon te spelen. Hoe kunnen we weten of het een straf of een zegen is? Onvoorwaardelijke Liefde betekent houden van een zwakbegaafd kind dat geen lieve woorden kan spreken, dat geen sociale status en verwezenlijkingen heeft waar een ouder trots op kan zijn. Op de aarde is dit een heel hoge spirituele les.”

“Hoe houdt men onvoorwaardelijk van iemand? Door volledig van iemand te houden, inclusief zijn/haar goede en slechte eigenschappen. Eigenlijk hou je van die persoon zonder dat die je hoeft toe te behoren, of hij/zij nu van iemand anders houdt of van jou, of hij/zij nu bij jou is of niet. Je kunt toezien hoe die persoon zijn/haar leven lijdt en zichzelf is zonder dat je ook maar iets wilt veranderen in die persoon. De essentie van Liefde doet geen pijn; wat wel pijn en lijden veroorzaakt is onze NOODZAAK: verwachtingen, wensen, noden. Bijvoorbeeld: “Ik hou van mijn man omdat hij lief is, altijd zorg voor mij draagt, mij geeft wat ik nodig heb en mij nooit boos maakt. Ik ben zeker dat ik zonder hem niet kan leven...” Is dit LIEFDE of NOODZAAK? Liefde belemmert niet; enkel noden en macht belemmeren, beperken en veroorzaken pijn.”

 back to top

20. ALLES IS “EEN”

“De mensen blijven maar praten over “Alles is EEN” maar wat kan ik doen om HET te ervaren?” Hou er rekening mee dat HET niet met menselijke woorden, gesproken of geschreven, te beschrijven is, laat staan dat men iemand kan “tonen” “hoe” die ervaring te bereiken. Het volgende verhaal is GEEN beschrijving van HET, maar veeleer een poging om een eenvoudige map te schetsen in de taal van de geest. De auteur maakt zich geen illusies dat het een of andere “formule” is. Veel succes!

 

 back to top

De vrouw en het kind

 

De meeste mensen zeggen dat ze Vrouw is. Sommigen zeggen dat ze Kind is. Zij denkt dat ze allebei is. “Ze” gaan vaak samen naar het strand. De vrouw staart in het diepe water en verlangt naar het verloren continent uit het verre verleden. Het kind bouwt een zandkasteel en giechelt wanneer de wind haar besluipt en een tikje geeft op haar kaak. Nu en dan vraagt de wind zachtjes: “Wie ben je?” Het kind lacht: “Ik ben ik, natuurlijk. Doe niet onnozel!”

Op een dag stopt de vrouw en vraagt ze zich af wie ze werkelijk is. Men zegt dat de kleren de man niet maken. Dus doet ze al haar kleren uit. Men zegt dat iemands lichamelijke vorm niet de echte identiteit is. Dus pelt ze traag delen van haar lichaam af... En nadat ieder stuk fysieke materie wegvalt, vallen ook de lagen van haar niet-fysieke vorm weg. Dan, tot haar verbazing, is er enkel nog een leegte, vormloos...

Het Kind is gefascineerd. Ze begint een beetje te wiegelen en voelt zichzelf uitzetten, uitzetten en uitzetten... Ze wiegelt opnieuw en nu blijkt dat ze de hele Creatie doordringt.

Er is hier iets heel raars en toch natuurlijks. Nu alles wat haar bedekte weg is, lijken alle dingen even leeg en vormloos als zijzelf. Niet alleen dat, maar de “leegtes” zijn gelijk. Ofwel maakt alles deel uit van haar of is zij in alles, of misschien beide. Naarmate ze haar eigen verliest, ontstaat de hele fysieke Creatie binnenin die Leegte. Nu is ze de kleine mier die onder iemands schoen platgedrukt wordt. Ze is het jongetje die met een vlieger speelt. Ze is de monnik die voor een grote groep mensen predikt. Ze is de misvormde lepralijder wiens etterende wonden door een ongedistingeerde non gekuist worden, en tezelfdertijd is ze ook de non. Ze is de man die een kind vermoordt en ze is de vader die bij de doodskist rouwt. Ze is de man die een vrouw aanraakt... heel diep... en dan wegwandelt zonder een woord uitleg. Ze is ook diezelfde vrouw, starend naar de horizon bij zonsopgang voor de volgende duizend jaren, in stilte rouwend om het verlies van een moment in het verleden. Ze is al de bergen en rivieren, en ze is een kleine steen, verdiept in meditatie gedurende eeuwen en eeuwen. Ze is alle mensen die in de verschillende universa, zowel zichtbaar als onzichtbaar, kunnen zwerven... En ze is al die universa. Ze is een katje dat naast de spoorlijn ligt en zwakjes om hulp miauwt; haar achterpootjes worden door de passerende trein afgesneden. Ze is het meisje dat op een straathoek op klanten wacht, en ze is ook de non die bidt voor de redding van de mensheid...

Zonder onderscheid te maken, te analyseren of te oordelen, voelt ze al de pijn, al het verdriet, alle blijdschap en alle droefheid overal.

Alle stukken van het fysieke lichaam beginnen opnieuw samen te komen en vorm aan te nemen... Zo ook komen de niet-fysieke lagen, met sluier en al... De vormloze leegte komt er ook bij en ziedaar, vrouw-kind is weer zoals voorheen. Ze doet een dun kleed aan en gaat op het balkon staan, als vrouw. De flikkerende sterren aanschouwen haar; haar lichaam beeft wanneer de wind haar huid streelt... Ze omhelst de passie van het leven en haar “zelf” doordringt de hemelen, de hellen, en andere hoge en lage universa. Dan doet ze opnieuw de normale kleren van vrouw-kind aan. In vrede en gelijkmoedigheid, bevindt ze zich weer in de wereld van de stervelingen en onsterfelijken, wetende dat zij tot hen behoort en zij tot haar...

 

Ze doet de kleren aan van een meester en doet alsof ze wijsheid schenkt aan een groep studenten waarvan ze weet dat ze niemand anders zijn dan haar eigen zelf. Of zijzelf het nu beseffen of niet, ze weet dat zij niets nodig hebben van haar noch van iemand anders. Zij die paranormale gaven hebben, kijken naar haar leegte en zeggen dat ze goden en godinnen zien. Ze glimlacht liefdevol... ze weet dat ze enkel de weerspiegeling zien van hun eigen verlangens en noden. Ze maken deel uit van haar, nietwaar?

De vrouw en het kind gaan terug naar het strand. De vrouw staart opnieuw in het diepe water; het volledige rijk der zeeën begint binnenin haar te leven. Het kind bouwt opnieuw een zandkasteel en lacht wanneer de wind haar besluipt en een tikje geeft op haar kaak. En nogmaals vraagt de wind zachtjes: “Wie ben je?” Zonder op te kijken van haar zandkasteel, glimlacht het kind en fluistert: “Ik ben Jou.”

 back to top
 

DE “HIER EN NU” ZELFHELINGSTECHNIEK

Pas Stap 1 en Stap 2 toe zoals in Niveau Een, met dat verschil dat je nu enkel een minuut of twee in de “Hier en nu” staat blijft en dan naar de volgende stap overgaat.

Stap 3: Zeg aan de geest “Het lichaam is hier” en wees je ervan bewust, besef dat de geest zich op de zieke of pijnlijke plek plaatst.

Laat je gaan en ontspan je, met de geest vrij van gedachten en nergens op geconcentreerd. Ontspan vooral al de spieren rond je ogen en voorhoofd, of je ogen nu open of dicht zijn. Realiseer je nu en dan dat de geest in de regio van het hart rust.

 

Blijf in die gedachteloze en ongeconcentreerde staat gedurende minstens één minuut en langer als de ziekte serieuzer is.

 

Als de geest begint af te dwalen, herinner hem er gewoon stilletjes aan dat “Het lichaam is hier” en laat hem opnieuw naar de vorige plaats terugkeren, waarna je je onmiddellijk opnieuw laat gaan en je lichaam en geest ontspant.

 

Stap 4: Adem traag en diep in. Terwijl je traag uitademt, open je ogen en stel ze volledig scherp om de helingsessie te beëindigen.

(Met deze helingmethode kan je pijn onmiddellijk en merkelijk verlichten. Velen zijn genezen door de meditatietechniek gewoon toe te passen, zelfs zonder gericht aan heling te doen. Het is de staat van diepe “stilte” of “leegte” die het lichaam ertoe brengt te genezen. Je kunt deze helingmethode op jezelf toepassen zo vaak als maar nodig is.)

 

 back to top

NIVEAU TWEE

DE STILTE VERDIEPEN:

Nadat je gedurende ongeveer twee minuten Stap 1 en Stap 2 van Niveau Een toegepast hebt, blijf beseffen dat de geest in de regio van het hart is, behoud de staat van stilte van heel je lichaam, open traag je ogen, kijk zachtjes van de ene kant naar de andere zonder je hoofd te bewegen, sluit traag je ogen, en herhaal Stap 2. Herhaal deze procedure een tweetal minuten later. Iedere keer dat je dit doet, wordt de staat van stilte dieper. Normaal gezien stellen we voor dit maximum driemaal te doen. (Wil je aan Contemplatie doen of de Geest der Ware Wijsheid gebruiken, behoud dan de stilte met je ogen open of dicht en je geest volledig waakzaam.)

 back to top

STILTE en LICHAAMSBEWEGING:

Nadat je de staat van stilte bereikt hebt, behoud je die en open je je ogen. Stel ze scherp en kijk normaal terwijl je tezelfdertijd beseft dat de geest nog steeds in de regio van het hart verblijft. Terwijl je het contact met de stilte behoudt, beweeg verschillende delen van het lichaam (tenen, voeten, schouders, armen, nek, enzovoort). Als je eenmaal deze lichaamsbewegingen kunt uitvoeren zonder de innerlijke stilte te verliezen, kun je oefenen om te luisteren zonder dat er reactie komt van je geest terwijl je de staat van stilte behoudt.

Daarna kun je uitbreiden en proberen te wandelen, staan, werken, klusjes opknappen, enzovoort, terwijl je de innerlijke stilte behoudt.

Er zijn momenten tijdens onze menselijke interacties dat we zo een staat van interne stilte echt nodig hebben. Wanneer we bijvoorbeeld te doen hebben met negatieve gebeurtenissen of met iemand die in een vechtbui is, of wanneer we onszelf moeten kalmeren en rustig en vriendelijk zijn, dan hoeven we enkel Stap 1 en Stap 2 te doen gedurende 30 seconden. Daarna hoeven we enkel bewust te zijn van de innerlijke stilte terwijl we met de anderen omgaan.

 back to top

EMOTIES NEUTRALISEREN:

Wanneer een gedachte negatieve emoties opwekt, zoals pijn, zelfmedelijden, woede – het soort emoties dat we niet willen voelen – dan kunnen we die onmiddellijk neutraliseren door Stap 1 en Stap 2 te doen gedurende 30 seconden tot 1 minuut.

back to top

NIVEAU DRIE

 

Niveau Een heeft het over de basismethode om de geest te kalmeren, de stilte te bereiken, ons hart te vullen met medelijden, en de zelfhelingstechniek toe te passen.

 

Niveau Twee leert ons de stilte te verdiepen, ze te behouden gedurende onze dagdagelijkse activiteiten, en negatieve emoties te neutraliseren.

 

Niveau Drie zal nu tonen hoe we wijsheid kunnen ontwikkelen; een diepe innerlijke stilte bereiken via de unie van Lichaam, Geest en Hart; en door spijt te tonen en ons te verontschuldigen krachten neutraliseren uit het verleden die verband houden met lijden en ziekte.

 

1.  DE GEEST DER WIJSHEID ONTWIKKELEN: In plaats van in de regio van het hart, plaats de “geest” op de neusbrug, tussen de ogen.

 back to top
 

2.  DE UNIE TUSSEN HART, GEEST EN LICHAAM: Doe zoals in Niveau Een en Niveau Twee, maar richt de geest op de twee zones: eerst op de neusbrug met “Het lichaam is hier” en dan op de regio van het hart met “Het hart is hier”. Je zult een diepere stilte vinden en je geest zal helderder zijn. Behoud deze staat van stilte en volledige afwezigheid van gedachten gedurende minstens 30 minuten om de krachten van het lijden en ziektes op een duurzame, zoniet permanente manier te neutraliseren.

 back to top
 

3.  HET NEUTRALISEREN VAN KRACHTEN UIT HET VERLEDEN:

Vermits het moeilijk is permanent in de staat van stilte te verblijven om de terugkeer van oude informatie langdurig te vermijden, moeten we een manier hebben om de krachten uit het verleden permanent te neutraliseren. Als je niet gelooft in voorbije levens en karma (oorzaak en gevolg), gebruik dan gewoon de stappen van Punt 2 (hierboven) van Niveau Drie om de krachten uit het verleden van dit leven te neutraliseren.

 back to top
 

4.  HET NEUTRALISEREN VAN KARMA UIT VOORBIJE LEVENS:

Sommigen geloven dat onze informatiebronnen niet noodzakelijk allemaal uit één leven komen, maar dat ze ook uit vele “vorige levens” afkomstig kunnen zijn. Het “verleden” beperkt zich niet tot een bepaalde periode; het is al de tijd die het huidige moment voorafgegaan is. Wie gelooft in karma en vorige levens, kan de volgende technieken toepassen.

Om de gevolgen van voorbije levens te neutraliseren, moeten we het huidige lijden (ziektes, pijnlijke omstandigheden in onze menselijke interacties en relaties, enzovoort) zien als het resultaat van incorrecte handelingen die we in het verleden gesteld hebben. In zulke gevallen, moeten we oprecht spijt voelen (zelfs al herinneren we ons die voorbije handelingen niet). Daarna verontschuldigen we ons in stilte aan degenen die geleden hebben door onze vrijwillige of onvrijwillige handelingen.

In het dagelijkse leven lijden we soms omdat sommige mensen, zonder duidelijke redenen, ons het leven voortdurend moeilijk maken door, bijvoorbeeld, te discuteren, ruzie te maken, ons geld te nemen, onze eigendommen te beschadigen, enzovoort. We moeten ervan uitgaan dat we op een gegeven moment in het verleden hetzelfde gedaan hebben met hen. Tezelfdertijd moeten we ons in hun plaats stellen in dat verleden en ons hart openen, zodat we hun situatie kunnen begrijpen. Dan, in diepe stilte, tonen we oprecht spijt en bieden we onze verontschuldigingen aan. Onmiddellijk daarna passen we Niveau Drie (Punten 1 en 2 hierboven gedurende ten minste 30 minuten) van de “Hier en nu” meditatietechniek toe. Hoe dieper de staat van stilte en hoe meer de “geest” zwijgt, hoe beter de resultaten. Dit is een van de meest doeltreffende methodes om karma uit het verleden te neutraliseren.

 

 *****

 

Moge je altijd vol innerlijke vrede zijn.

 

Voor vragen en correspondentie, stuur een email naar:

 

 back to top


| Hoofdpagina | PrintversieDownload de tekst | Andere talen |

 

Mimi khuc and Thanh-Trieu Nguyen
© Geen copyright. Alle informatie en diensten die op deze website aangeboden worden, zijn gratis. Je mag ze vrij gebruiken en verspreiden.